Život će ti uzvratiti shodno dobru koje pokažeš i uložiš!

Jedna od zabluda današnjeg čovjeka je što zaboravlja da će mu dobrom u životu biti uzvraćeno shodno onom dobru koje on pokaže i uloži. Hoće čovjek da bude poštovan, a poštovanje ne iskazuje; hoće da bude voljen, a ljubav ne daruje; hoće da bude pomognut, a pomagati druge naviknut nije; hoće da mu Allah izlaz podari bez da bogobojazan bude, a On izlaz samo takvima pokazuje.

Obrati pažnju na iskreni sadržaj, a ne na lažnu formu… Budeš li kako treba i ponudiš li dobro, nemoguće je da budeš napušten od ljudi i ostavljen na cjedilu. Nemoguće, jer Allah kad obeća – ispuni! Pitanje je samo jesmo li uradili svoj dio zadatka!

fb profil: Ammar Bašić, hfz.

pravisavjeti.info