Una, jedna , jedina dobila svoj film

Rijeka Una, je dobila ime od starih rimljana, koji su, po prvi put ugledavši njenu živopisnu ljepotu i čuvši žubor njenih slapova, uzviknuli UNA što bi prevodu značilo "jedna" ili "jedina". Ukupna dužina toka rijeke Une iznosi oko 212.5 kilometara a rijeka izvire u blizini mjesta Donja Suvaja i Donji Lapac ispod padina planina Plješevice i Stražbenice u Republici Hrvatskoj u području Like a ulijeva se u rijeku Savu pored Jasenovca u koju godišnje donese gotovo 8 milijardi kubnih metara vode. Što zbog plodne zem lje a što zbog izravnog pristupa vodi, neposredno podrušje rijeke privuklo je velik broj stanovnika tako da u teritoriji oko rijeke koja iznosi preko 9368 km2 živi preko 700 000 ljudi. Izvor rijeke se nalazi na nadmorskoj visini od oko 450 metara i neodoljivo liči na minijaturno jezero zelenkasto modre boje oko kojeg su locirane velike vapnenačke stijene. Izvor je zaštićen kao geografsko geološki spomenik prirode. Veoma hladna izvorska voda izbija ogromnom snagom iz podzemlja i pravi velike virove a već nakon 20-tak metara od izvora rijeke nalazi se prvi slap. Veliku količinu vode upotpunjava i nekoliko manjih pritoka od kojih izdvajamo Studeni Potok, Srebrenicu, Sredicu i Lalinovac. Riječni tok Une se proteže kroz slijedeće gradove: Martinbrod, Kulen Vakuf, Ripac, Bihać, Bosansku Krupu, Bosansku Otoku, Novi Grad, Kostajnicu, Kozarsku Dubicu a rijeka utječe u Savu u blizini Jasenovca. una Od većih pritoka izdvajamo Srebrenicu, Unac, Krušnicu, Mlječanicu, Moštanicu, Sanu kao priliv sa desne strane te Klokot i Žirovac sa lijeve strane uz napomenu da se u području toka rijeke od izvora do Bihaća u Unu ulijeva i mnošto podzemnih voda i manjih kraških vrela. Rijeci Uni pripada sliv voda između slivova rijeka Kupe i Save na sjeveru, Krke i Zrmanje na jugu, Korane na sjeverozapadu, Vrbasa na istoku te Save na sjeveroistoku. Klima pored Unskog sliva je umjerena kontinentalna planinska klima sa nekih 9.5 C ili približno 12.5 milijardi padavina godišnje. U vrijeme sušnih ljetnih mjeseci rijeku Unu karakteristiše nizak vodostaj a od novembra do kraja proljeća vodostaj rijeke je prilično visok a rijeka nerijetko zna i da poplavi. U polaznom toku gdje ima osobine planinske rijeke, sve do Martinbroda Una ima prvu kategoriju kvalitete vode. Sve do Bihaća Una teče dinarskim smjerom tj. od jugoistoka prema sjeverozapadu a poslije tok rijeke skreće u pravcu sjeveroistoka i dalje teče duboko usječenom, širkom i prostranom dolinom gdje ima drugu kvalitetu vode. una1 Prvi veliki vodopad njenog riječnog toka se nalazi kod Martinbroda, naselja smještenog na dnu kanjona gdje se u Unu ulijeva rijeka Unac. Upravo na ovom dijelu Una posmatraču najviše oduzima dah jer je sedra stvorila mnoštvo kanala, brzaka i otočića te nekoliko većih vodopada od kojih visina najvećeg iznosi približno 55 metara. Ti prirodni vodopadi predstavljaju unikatnu vrijednost koja decenijama na Unu privlači ogroman broj zaljubljenika prirodnih ljepota ali i ribolovce te umjetnike koji u Uni traže inspiraciju za svoja djela. Već tradicionalno, kod Martinbroda se održava i tradicionalna Unska Regata (međunarodna turistička kajak regata) koja je bila prekinuta početkom devedestih godina ali je ovih godina ponovo uspostavljena. Martinbrod je poznat širom Evrope po raftingu, sportu kojem pogoduje nemiran i nestašan tok rijeke Une tako da svake godine privlači velik broj sportaša širom Evrope. U neposrednoj blizini nalaze se i nekoliko spomenika kulture od kojih izdvajamo manastir Rmanj i građevina iz rimskog doba Milančeva Kula koji upotpunjavaju ljepotu rijeke. Drugi veliki vodopad je Štrbački Buk koji se nalazi u Republici Hrvatskoj kod sela Donji Štrbci, u neposrednoj bilizini državne granice Hrvatske sa BiH. Štrbački Buk je u stvari nekoliko vodopada, jedan drugom u neposrednoj blizini a najveći slap je visok oko 25 metara i veličanstvena je slika u kojoj čovjek može da uživa satima.una3 Naime, rijeka se velikom brzinom zahvaljujuci ogromonom protočnom snagom vode, obrušava niz stjenovitu podlogu i tako se razbijajući od stijene stvara prekrasan bijeli zid koji posmatraču zasigurno oduzima dah. I ovaj veličanstveni dio rijeke je po svojoj, gotovo netaknutoj divljini, privukao rafting sportaše koji svake godine pohode ove predjele uživajući u ljepotama rijeke Une i u njenim nemirnim vodama koje u sportašima izazivaju strahopoštovanje ali i divljenje. U rijeci Uni, prema podacima ovdašnjih ribolovnih društava živi 28 različitih vrsta riba koje znaju doseći i preko 30 kilograma težine. Pored rijeke raste i gotovo dvije stotine različitih vrsta ljekovitih biljaka a jedna rijetka biljka "Unska Zvončica" je upravo dobila ime po rijeci Uni.

Una The One

 U Bosanskoj Krupi 24. novembra premijerno će biti prikazan film “Una – The One” njemačkog autora i režisera Jonasa Borinskog.

Film predstavlja jedinstvenu priču stranih i domaćih ribolovaca o iznimnim ljepotama Une i važnosti očuvanja tog prirodnog blaga. Tema je rijeka Una sa kompletnom florom i faunom kao jedna od posljednjih nedirnutih rijeka u Evropi. Poseban akcent je stavljen na njeno najveće bogatstvo, a to je mladica – riba koja se u Evropi kao ugrožena vrsta nalazi na tzv. crvenoj listi.

“Una – The One” dio je velikog projekta “Save the blue heart of Europe” koji se bavi zaštitom rijeka Balkana ugroženih pred najezdom energetskih lobija koji, prema riječima autora, žele domaće rijeke iskoristiti za privatni profit, a u isto vrijeme trajno im promijeniti strukturu, floru i faunu.

Priču za cijeli projekt su osmislili Christof Menz, Uwe Rieder, Jonas Borinski i Anes Halkić.

“Film je nastao kao prijeka potreba zbog onih koji imaju planove za balkanske rijeke. Postoji plan da se na Balkanu napravi preko 2.000 mini-brana i hidrocentrala kako bi to energetski lobiji iskoristili u svoje svrhe. Znamo već šta se dešava na Sani, Drini da ne pričam, i to toliko utječe na floru i faunu tih rijeka da je to neopisivo.

Ostala je još nekolicina rijeka za koje se vrijedi boriti i za koje se ljudi bore .Piše: M. Ć./Klix.ba

Na Kruščici se već godinama lokalno stanovništvo bori protiv istih lobija. Una je jedna od rijeka koje su još uvijek nedirnute i stanovništvo ovog kraja je već odavno opredijeljeno da je zaštiti pod svaku cijenu. Film je dodatan podstrek u tom pogledu i nudi informacije pred kakvim se izazovima naša rijeka nalazi”, rekao je Halkić za Klix.ba.

Snimanje filma je započeto u junu 2016. godine, a završeno je u maju ove godine. Kadrovi su snimani na području Bosanske Krupe i Bihaća, a simbolično su obuhvaćeni periodi ljeta, jeseni, zime i proljeća.

Snimanje, montažu i produkciju filma potpisuje Jonas Borinski, a stručni saradnici u filmu su Boris Davidov i Urlich Eichelmann.

Materijalnu i tehničku podršku su obezbijedili: Patagonia, Una discovery – pro guides (BiH), Pro-guide flyfishing (Austria) i Brother on the fly (Njemačka).

Snimanje filma tehnički su pomogli: Općina Bosanska Krupa, NP “Una” Bihać, Restoran “Alga” Bosanska Krupa, Restoran “Makaba” Bosanska Krupa i USR “Krusnica” Bosanska Krupa.

Premijera filma u Bosanskoj Krupi održat će se 24. novembra u Velikoj sali Doma kulture u 18:30 sati.

Dobro došli ….