Priča o Ademu a.s. (VIDEO)

Allahovi Poslanici a.s., serijal predavanja o našim Poslanicima a.s.

VIDEO: