Kako namontirati tuš kabinu

Prvo zatvorite glavni ventil za dotok vode. Izvadite i uklonite staru tuš kabinu i/ili kadu. Tada instalirajte odljevnu garnituru na novu kadu te pričvrstite odljevnu cijev. Kod dubokih tuš kabina priključite dodatni otvor za prelijevanje te ga preko cijevi spojite sa odljevnim sustavom.

Cijev za otjecanje pomoću brtvila povežite sa odvodom te ga podesite u smjeru slivnika/ glavnog odvodnog sustava. Nosač pričvrstite vakuumskim podesivim nožicama ispod kade.

Tada pomoću vodene vage postavite tuš kabinu. Cijev za otjecanje s odvodnim cijevima priključite na glavni odvodni sustav. Fiksirajte nožice gotovom žbukom na pod. Posebni uglasti držači na zidu će pružiti dodatnu stabilnost. Tuš kabine od metala uvijek treba uzemljiti električar!

Obložite tuš kabinu gipsanim kartonom odnosno porobetonom te zazidajte. Ostavite otvor za pristup odvodu. Sada polijepite pločice na postavljeni omotač. Za pristup odvodu ostavite okvir kao otvor za popravke. Prvo montirajte zidne profile tuš kabine. Pripazite na uspravan položaj kabine. Rupe na pločicama probušite bez udaraca. Ljepljiva traka na pločici će spriječiti skliskost.

Montirajte okvir te povežite i postavite fiksne zidne elemente na zid. Tek nakon toga čvrsto zavrnite vijke. Umetnite vrata u montirani okvir te ih podesite. Ovisno o tipu možda ćete morati primijeniti neku drugu metodu. Sanitarnim silikonom izfugirajte sve spojeve između kabine i pločica kao i sve rastezne, kutne i završne fuge. Zagladite palcem koristeći sredstvo za pranje suđa. Materijali koji se koriste su različiti, zato uvijek slijedite upute proizvođača.

logo