Poruke sure El-Kijameh (Smak svijeta)

Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi /1/ i kunem se dušom koja sebe kori. /2/ Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti...

”Utječem se Gospodaru svitanja, od zla onoga što On stvara”

 Muslim u svome Sahihu od Ukbe b. Amira navodi da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: /720/ 'Zar ne vidiš da su noćas...

Sura En-Nas

"Reci: 'Tražim zaštitu Gospodara ljudi, /1/ Vladara ljudi, /2/ Boga ljudi, /3/ od zla šejtana - koji nanosi zle misli pa se skrije, /4/...

Tefsir sure Felek (VIDEO)

Donosimo Vam serijal Tefsira sa Televizije 5. Tefsir sure Felek- Hfz. Alija Rahman VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=gmlNqz82TRI

Tefsir sure Ihlas (VIDEO)

Donosimo Vam serijal Tefsira. Tefsir sure Ihlas - Hfz. Alija Rahman Video: https://www.youtube.com/watch?v=ut4Y28Y_YHU

Svakodnevno izgovaraš riječ BISMILLAH. Znaš li njeno značenje?!

Učenjaci kažu: "Riječi Bismillahir-Rahmanir-Rahim jesu Allahova, dž.š., zakletva, koju je spomenuo na početku svih sura, osim sure Et-Tevba, kojom se zaklinje da je ono...

Aktuelno

Slika dana

Multimedija