Bionička ruka koja pruža pravi osjećaj dodira

Naučnici godinama rade na izradi bioničkih udova, koji bi ljudima mogli vratiti osjećaj za dodir i interakciju sa predmetima. Do sada je veći naglasak bio na kontaktu s objektima i mogućnosti njihovog pridržavanja nego na razvijanju osjećaja dodira, što je jednako važno. No, to se sada promijenilo.

Novu bioničku ruku, koja izgleda poput prave šake, dobila je Italijanka Almerina Maskarelo (Mascarello), žena koja je prije više od 20 godina izgubila lijevu ruku u nesreći.

Ova bionička ruka, koju je napravio multinacionalni tim stručnjaka za robotiku iz Njemačke, Švicarske i Italije, vratila je Almerini sposobnost da osjeti stvari i dovoljno je prenosiva da se koristi i izvan laboratorija.

Almerina je prototip ruke koristila šest mjeseci i za to vrijeme je mogla procijeniti kakav je predmet koji drži u ruci – tvrd ili mekan. Informacije se prenose na Almerinin mozak putem sitnih elektroda koje su implantirane u nerve u njenoj nadlaktici.

– Osjećaj je spontan, kao da je riječ o pravoj ruci. Konačno mogu raditi stvari koje su prethodno bile vrlo teške, poput oblačenja. Osjećate se kompletno – rekla je Maskarelo.

Almerina je uspjela koristiti bioničku ruku šest mjeseci, ali je ona sada uklonjena, jer je i dalje prototip. Naučni tim koji je radio na izradi ovog prototipa, kazao je da se nada kako će tehnologiju još malo poboljšati tako da se senzorna bionička ruka može komercijalizirati.

Ovo predstavlja još jedan napredak u neuroprostetici, interfejsu između mašine i ljudskog tijela. Istraživači se nadaju da će jednog dana ovakve proteze biti funkcionalnije od stvarnih udova.